Uslovi prodaje i dostava proizvoda/usluge

USLOVI PRODAJE I DOSTAVA PROIZVODA/USLUGE
 
Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad, obaveštava svoje cenjene potrošače, koji proizvod (u daljem tekstu usluga) kupuju putem internet sajta nonstopoglasi.rs:
 
  • da se prodaja proizvoda/usluge putem internet sajta nonstopoglasi.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti (šifra delatnosti - 6312 Web portali) privrednog društva Non Stop Oglasi d.o.o. Novi Sad,, adresa za prijavu reklamacije - reklamacije@nonstopoglasi.rs
 
 
  • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice nonstopoglasi.rs smatra prodajom na daljinu tokom koje važi sledeća politika privatnosti;
 
  • da je prodajna cena usluge naznačena uz svaki paket usluga; Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad nije u sistemu PDV-a po Članu 33. stav 2. Zakona o PDV-u.
 
  • da potrošač proizvod/uslugu koju kupuje putem internet sajta nonstopoglasi.rs. može platiti uplatnicom u banci, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
 
  • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster KUPI preuzima obavezu plaćanja naručenog proizvoda;

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 
U slučaju kupovine proizvoda/usluge potrošač isti ne želi da zadrži/produži ima pravo na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod/uslugu, u roku od 24 sata od dana i sata uplate na sledeći način:

IZJAVA O KONVERZIJI
 
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
 
All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Imate stan za prodaju ili izdavanje ?

Postavi oglas
loader