Politika privatnosti

Izdavačko društvo Non Stop Oglasi d.o.o., čiji veb sajt ili aplikaciju koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.
 
Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega:
 
Ko je administrator vaših ličnih podataka, koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke, koliko dugo procesuiramo podatke, koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka, sa kim delimo podatke.
 
Administrator Vaših ličnih podataka je Izdavačko društvo Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad, čiji web sajt ili aplikaciju koristite. 
 
Izdavačko društvo Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.
 
U ime Non Stop Oglasi d.o.o. Novi Sad obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Non Stop Oglasi d.o.o. Novi Sad (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

POVERLJIVOST PODATAKA
 
Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Trgovcu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom.
 
Trgovcu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organi.
 
Trgovci koji nameravaju da šalju promotivni materijal Korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obaveste unapred i da im pruže mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.
 
Trgovac se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.
 
Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: e-mail: zastitapodataka@nonstopoglasi.rs sa napomenom: Obrada ličnih podataka
 
Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:
- u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge
radnje kojom se ograničava data saglasnost,
- u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,
- ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora iliopoziva saglasnosti,
- za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.
 
U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:
 
- pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
- pravo na zahtevanje ispravke podataka,
- pravo na brisanje podataka,
- pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
- pravo ograničavanja obrade podataka.
 
Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva. Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.
 
U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: zastitapodataka@nonstopoglasi.rs
 
Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.
 
Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.
 
Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad, Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.

Imate stan za prodaju ili izdavanje ?

Postavi oglas
loader